Fundació Obiols

Qui Som:

Des de fa gairebé cinquanta anys a la Fundació Obiols treballem per ajudar i impulsar als joves del berguedà durant la seva etapa en el grau universitari.

La nostra activitat és la d’atorgar ajuts monetaris per a estudiants universitaris que compleixin els requisits que estableixen les bases de la convocatòria de les beques segons els estatuts de la Fundació, per realitzar els seus estudis en universitats públiques.

La Fundació va néixer gràcies al que fou soci de l’Agrupació del Berguedà, el Sr. Ramon Obiols i Compte i Sra. Quan van fundar la Fundació que porta el seu nom.

La finalitat de l’entitat

La Fundació Obiols treballa, des del 1975, per ajudar i impulsar als joves del berguedà durant la seva etapa en el grau universitari, amb la concessió de beques. La Fundació gestiona un edifici situat al Carrer Torrent de les Flors 129 a Barcelona, els lloguers d’aquests pisos permeten la concessió de beques als estudiants del berguedà.

Estructura directiva i de govern

  • L’òrgan de govern de la Fundació Obiols és el Patronat. El Patronat és l’òrgan suprem de la fundació amb les funcions i facultats que li atribueixen els estatuts i les lleis.
  • El Patronat exercirà les seves competències amb supremacia i independència sense perjudici de les funcions que siguin competència del protectorat.
  • El patronat de la Fundació Obiols estarà format per un mínim de cinc membres i un màxim de set.
  • Cap membre del Patronat rep cap retribució per la seva pertinença al Patronat, ni per tasques de Direcció i Administració de la Fundació.

La nostra missió

Ajudar i impulsar als joves del berguedà durant la seva etapa en el grau universitari.

Transparència

Composició òrgans de govern
Estatuts
Estructura organitzativa
CCAA
CCAA F. Obiols 2017
CCAA F. Obiols 2018
CCAA F. Obiols 2019
CCAA F. Obiols 2020
CCAA F. Obiols 2021
CCAA F. Obiols 2022
Resultat de les activitats acomplertes
  • Durant el 2017 es van atorgar 15 beques a estudiants del Berguedà, pel curs 2017-18.
  • Durant el 2018 es van atorgar 15 beques a estudiants del Berguedà, pel curs 2018-19.
  • Durant el 2019 es van atorgar 15 beques a estudiants del Berguedà, pel curs 2019-20.
  • Durant el 2020 es van atorgar 15 beques a estudiants del Berguedà, pel curs 2020-21.
  • Durant el 2021 es van atorgar 20 beques a estudiants del Berguedà, pel curs 2021-22.
  • Durant el 2022 es van atorgar 20 beques a estudiants del Berguedà, pel curs 2022-23.